***This information will follow in english***

SÖK ESN LINKÖPING STYRELSE 2018/2019!
Ta chansen att bli mer internationell och engagera dig i Europas största internationella studentnätverk! De poster som finns att söka är:
President
Vice President
Treasurer
Secretary
Quartermaster & SocialErasmus Coordinator
Buddy Committee Coordinator
Public Relations
External Relations
Webmaster & Sea Battle Coordinator
Welcome Period Coordinator
Human Resources Manager & ExchangeAbility Coordinator
Activity Committee Coordinator

En mer ingående beskrivning av varje styrelsepost finns här: http://esnlinkoping.org/sites/default/files/board_positions.dotx_1.pdf

Ansöker gör du via länken nedan, där du även bifogar ett CV och ett motivationsbrev där du beskriver vem du är och varför du vill vara med i ESN Linköping. Skriv även vilka poster du är mest intresserad av och varför. SISTA ANSÖKNINGSDAGEN är den 4e mars, kl 23:59.

Ansök här: http://www.esnlinkoping.org/content/application-esn-linköping-board-1819

Har du några frågor? Mejla hrm@esnlinkoping.org
----------------------

APPLY FOR ESN LINKÖPING BOARD 2018/2019! Take the chance to become more international and join Europe's largest student network! The positions you can apply for are:

President
Vice President
Treasurer
Secretary
Quartermaster & SocialErasmus Coordinator
Buddy Committee Coordinator
Public Relations
External Relations
Webmaster & Sea Battle Coordinator
Welcome Period Coordinator
Human Resources Manager & ExchangeAbility Coordinator
Activity Committee Coordinator

A description of each baord position can be found here: http://esnlinkoping.org/sites/default/files/board_positions.dotx_1.pdf

You apply by using the link below, where you also include your CV and a motivation letter describing who you are and why you want to be part of ESN Linköping. Write which posts you are most interested in and why. APPLICATION DEADLINE is 4th March, 23:59.

Apply here: http://www.esnlinkoping.org/content/application-esn-linköping-board-1819

 

Questions? hrm@esnlinkoping.org